top of page

11.05.2021.

Zahtjev za potporu za Podmjeru 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“- provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura" je pozitivno ocijenjen od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Intenzitet potpore je u visini od 100% za ulaganje, a procijenjeni iznos potpore je 775.823,79 HRK.

Budući da se ova sastojina nalazi u kontinentalnom dijelu Hrvatske, odabrana konverzija je:
A. konverzija listačama na kontinentu;
A.3 Sadnjom sadnica uz korištenje štitnika za sadnice
Ovaj način se primjenjuje jer na samoj površini ne postoje željene vrste drveća za obnovu.

Korištenjem štitnika omogućuje se mladim biljkama brži izlazak iz zone konkurentskih vrsta drveća i korovske vegetacije , manje sadnog materijala u popunjavanju, stabilnost mlade sastojine te veću otpornost na negativne biotske i abiotske čimbenike.

1.10. 2020.

Tvrtka T&T d.o.o. se prijavila na
NATJEČAJ za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ - provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

bottom of page